Gromadzenie danych

Dysponujemy narzędziami i zasobami umożliwiającymi zapewnienie klientowi
informacji, jakich potrzebuje w dogodnej dla niego formie.

Możemy pobrać dane ze stron, blogów, forów internetowych i innych
źródeł. Pozyskujemy  dane metodami automatycznymi i manualnymi.

Zebrane dane możemy przekazać klientowi lub dopasować do jego potrzeb.

Dostosowywanie danych do potrzeb klienta może polegać na filtrowaniu,
kategoryzowaniu, deduplikacji, obróbce, ekstrakcja informacji,
oznaczaniu i selekcjonowaniu danych.